מדריך הפעלה

 סידור הדיסק

 סידור הדיסק מדומה לעץ עם ענפים והסתעפויות מכל ענף.

הדיסק עצמו מהווה את הספרייה הראשית (שורש)

ספריות (ענפים), מהוות נושאים בפני עצמם ומחזיקות בתוכן תוכנות ונקראות DIRECTORY.

לדוגמא: DataCad, Word, Windows.

תתי ספריות (הסתעפויות) מחזיקות בתוכן תת נושאים הקשורים לספריה ראשית, למשל: פרוייקטים.

 קבצי שרטוט של DATACAD מקבלים סיומת של XXXXX.DC5  עד גירסה 10 .

וסיומת XXXXX.EAC   מגירסה 11 .

קובץ גיבוי: קובץ גיבוי זה נוצר בכל פעם שיוצאים בשמירה משרטוט, ומתעדכן כשנעשית שמירה תוך כדי עבודה מקבל סיומת XXXXX.DBF.

קבצי שרטוט של AUTOCAD מקבלים סיומת של XXXXX.DWG

קבצים של מעבד תמלילים WORD יקבלו סיומת XXXXX.DOC  וכדומה…

כניסה לתכנה

הדלקת המחשב וכניסה ל-Windows.

לחיצה כפולה (Double Click) על הסמל של DataCad בשולחן העבודה.

הגעה למסך הפתיחה של DataCad  (מסך בגוון אפור)

בחירת שרטוט ממסך הפתיחה

עם הכניסה לתוכנה, נפתח חלון האופייני למערכת Windows, אשר בו ניתן לבחור את הכתובת הנכונה לשרטוט, לפתוח שרטוט קיים, או לבקש פתיחת שרטוט חדש. כמו-כן ניתן לפתוח כתובות חדשות.

בוחרים בקובץ שרטוט קיים ע”י בחירתו מהרשימה ובחירה ב’פתח’, או שמקישים שם קובץ

תפריט קובץ File

New

Open

Close

Close All

Save

Save As

Save All

Save as Bitmap

השימוש בעכבר 

העבודה הנוחה ביותר בתוכנה היא עם עכבר 3 מקשים:

מקש שמאלי: PICK (בחירה)

גלגלת אמצעית: SNAP+ZOOM (הצמדות + הגדלה והקטנה של השרטוט)

מקש ימני: EXIT (יציאה)

לידיעה: המקש האמצעי יתפקד כ SNAP רק אם הוא יוגדר למערכת WINDOWS כמקש של MIDDLE BUTTON.

ניתן לפתוח בו זמנית מספר שרטוטים.

הפתיחה מתבצעת על ידי בחירה בתפריט עליון File ►Open או הקשה על Ctrl + O.

ישנן כמה אפשרויות למעבר בין שרטוטים פתוחים:

בחירה בתפריט עליון Window ►1,2,3,4.

בחירה בתפריט עליון Window ►Next/Previous.

Ctrl+Tab

כדי לראות את כל השרטוטים הפתוחים בו זמנית, יש לבחור בתפריט עליון Window אחת מבין האופציות הבאות:

Tile Horizontally – פריסה אופקית של כל השרטוטים הפתוחים.

Tile Vertically – פריסה אנכית של כל השרטוטים הפתוחים.

Cascade – פריסה מדורגת של כל השרטוטים הפתוחים.

מסכי עבודה – תפריטים

  השורה התחתונה במסך נקראת שורת ההוראות – במקום זה התכנה מבקשת נתונים,

   שואלת שאלות מנחות ומודיעה הודעות חיוניות.

 מצד שמאל למטה נמצא חלון המצבים – כולל אינפורמציה על מצבים של המערכת. אוסף

  אותיות swoTHLUD- כשכל אות מייצגת מצב מערכת מסוים- נתייחס אליהן בהמשך.

– תפריט צדדי-  בצד שמאל של המסך יש תפריט הכולל קבוצות של פקודות. קיימות שתי

  קבוצות פקודות עיקריות (Edit + Utility ), המעבר בניהן נעשה ע”י לחיצה על מקש ימין

  של העכבר. ותחתיהן פקודות משנה.

פקודה המופיעה בצבע כחול – זו פקודה שהתפריט שלה פעיל.

פקודה המופיעה בצבע ירוק – זו פקודה פעילה.

פקודה המופיעה בצבע אדום – זו פקודה כבויה (לא פעילה).

פקודה המופיעה בצבע שחור – זו פקודה שתחתיה יש תת תפריט.

 תפריטי אייקונים הנמצאים בחלקו העליון של המסך ובצידו הימני – הם קיצורים לפקודות

  הנמצאות בתפריט השמאלי, או פקודות הכוללות אופציות של מערכת ההפעלה.Window

תפריט Undo/Redo (Ctrl+Z/Ctrl+Y)

שתי פקודות אלו מאפשרות “להתחרט” על כל פקודה שביצענו. למעשה, עד שנגיע חזרה לשרטוט “חלק”.

Undo – ביטול פעולה אחרונה שבוצעה.

Redo – ביטול פעולת הביטול האחרונה שבוצעה.

מחיקת ישות אחרונה (Entity ) 

מקש > [ת] במקלדת – למחיקת קוים בודדים entity .

מקש [ץ] במקלדת – להחזרת קו אחד בלבד, האחרון שנמחק.

שרטוט ע”י מתן מידות

לאחר הבנה כללית של העבודה במערכת ניתן ללמוד כיצד להגדיר מרחקים רצויים: ניתן להגדיר את המערכת לפי 5 שיטות עבודה שונות:

1.השיטה היחסית Relative – כלומר נתינת מידות בצורה יחסית לנקודה האחרונה. שיטה זו

מתחלקת לשלש אפשרויות:

Cartesian – לפי מערכת הצירים Y,X.

Polar – לפי נתוני אורך הקו והזווית היחסית לנקודה האחרונה.

Direction/Distance – לפי כיוון הסמן ומידת אורך מוחלטת.

2.השיטה האבסולוטית Absolute – עבודה לפי נקודת 0,0 אבסולוטית למערכת.  שיטה זו

מתחלקת גם היא לשתי אפשרויות.

א. Cartesian –  לפי מערכת צירים X,Y.

ב. Polar  –  לפי נתוני אורך הקו והזווית שלו מ-0,0 אבסולוטי.

הצבעה עם העכבר במקש השמאלי (PICK) לפי אחת מההגדרות הבאות:

ENTITY –  אובייקט גיאומטרי בסיסי.

GROUP –  קבוצת ישויות המקושרות לוגית.

 AREA –  חלון ריבועי דינאמי.

* קיימת האופציה Crossing , המאפשרת להכיל אלמנטים לא שלמים, אך הם ימחקו בשלמותם.

   לביצוע הפעולה יש ללחוץ על המקש השמאלי של העכבר כדי “לפתוח” את תחילת הריבוע , לבחור

   את אופציית ה-crossing ואז למקם את הריבוע בשלמותו.

FENCE –  פועל על עיקרון ה AREA, אך זהו מצולע בעל עד 36  צלעות.

מיסוך –  הגדרת סט ע”י תכונת הקו (צבע, סוג קו, עובי קו וכו’).

בכדי למחוק עליכם להדליק את האופן שבו ברצונכם לבצע את המחיקה (AREA,ENTITY וכד’), ואז להצביע על האובייקטים שברצונכם למחוק.

PARTIAL–  מחיקה חלקית, ניתן לבחור בישות מסוימת ולהגדיר שתי נקודות עליה, המחיקה תעשה בין שתי הנקודות הנ”ל.

בתפריט זה כלולות כל הפקודות הבסיסיות לשרטוט של תכנית מבנה התחלתית, כלומר קירות ופתחים.

תפריט זה מחולק ל-2 מצבים:

Auto 3D – כבוי  (קירות דו-מימד).

Auto 3D – דלוק (קירות תלת-מימד).

Auto 3D – כבוי 

Walls –  כאשר פקודה זו דלוקה השרטוט יהיה של קירות (שני קווים מקבילים), שליטה בכך אפשרית גם ע”י מקש [=] במקלדת, וגם ע”י לחיצה על ה-W בחלון המצבים (איקוני האותיות) הנמצא בצד שמאל למטה.

2lnWalls, 3lnWalls, 4lnWalls –  שרטוט קירות במספר קוים, האופציה  הדלוקה תגדיר את סגנון הקיר ששורטט.

Manage – הגדרת תכונות הקיר.

Width – רוחב הקיר שישורטט.

Highlight – אם אופציה זו דלוקה הצד החיצוני או הפנימי של הקיר (לפי בחירה) ישורטט

                         בצבע אחר.

Auto 3D – מעבר בין קירות דו-מימד לקירות “חכמים” (תלת-מימד).

מבחינת הביצוע, בקירות של שנים או שלושה קוים, שתי הפקודות הבאות זהות לחלוטין:

Outside – כשקו הראשון של הקיר ישורטט, המחשב יזהה אותו כקו החיצוני של הקיר ויבקש

                   הגדרה ‘היכן צד הקיר הפנימי’?

Inside     – כשהקו הראשון של הקיר ישורטט, המחשב יזהה אותו כקו הפנימי של הקיר ויבקש

                   הגדרה ‘היכן צד הקיר החיצוני’?

Center     – הקו שישורטט יהווה את מרכז הקיר.

Cavity      – מרכז המילוי, לקירות בעלי 3, ו-4 שכבות.

Clean   – “ניקוי מפגשי קירות” כשאופציה זו דלוקה מפגשים בין קירות ינוקו בצורה אוטומטית.

        הכוונה לניקוי צמתי T.

Cap       –  סגירת קצה קיר.

שכבות- כללי

בחירה באיקון השכבות פותחת את חלון השכבות.

השכבות בתכנה הן הבסיס לעבודה נכונה, קלה ומהירה יותר. השכבות מהוות מאין מחסן. בכל שכבה מכניסים נתונים לפי נושא משותף, לדוגמא: שכבת קירות, שכבת מידות, שכבת ריהוט וכד’. ניתן לדמות את השכבות לשקפים כשיש אופציה לראות רק חלק מהשקפים זה על גבי זה. לדוגמא: תכנית ריהוט, תכנית חשמל, תכנית אינסטלציה – בכולן נראה את הקירות והפתחים כבסיס אך בכל פעם נצרף שכבות אחרות לבסיס הזה.

ישנם שלושה מצבים אפשריים לכל שכבה: דלוקה (ON) נורה בצבע צהוב, כבויה (OFF) נורה בצבע אפור, פעילה (ACTIVE) נורה בצבע ירוק.

תמיד תהיה רק שכבה אחת פעילה. השכבה הפעילה היא זו אשר ‘מקבלת’ אליה את כל מה שישורטט במסך, שכבה דלוקה היא שכבה שרואים את התוכן שלה על המסך ושכבה כבויה לא רואים את התוכן כלל. המעבר מהיר בין שכבות פעילות נעשה ע”י לחיצה על החץ מימין לשם השכבה הפעילה או ע”י מקש  TAB. ביכולתנו לקבוע את מספר השכבות בשרטוט, את שמותיהן, את צבען, ואת מצבן.

חלון השכבות

כדי לבצע שינוי כלשהו בחלון השכבות יש לצבוע את השכבה הרצויה ברקע כחול.

On/Off – הצגת רשימת השכבות ומצבן.

 AllOn–  הדלקת כל שכבות השרטוט.

 SetActiv– בחירת השכבה הפעילה.

ActivOnly– בחירת השכבה הפעילה והדלוקה היחידה.

Lock –  אפשרות נעילת שכבה.

Name –  נתינת שם לשכבה.

Color– הגדרת או שינוי צבע לשכבה.

New– יצירת שכבות חדשות.

EraseLyr– מחיקת תוכן שכבה.

DelLayer-מחיקת שכבה כולל התוכן.

SaveLyr/LoadLyr– ייבוא/ייצוא שכבות מקבצים אחרים.

LayerSearch חיפוש שכבות

פקודה זו מופיעה בכל פקודות העריכה . משמעותה היא ‘חיפוש שכבות’ כלומר, אם פקודה זו דלוקה פקודות העריכה יתבצעו על כל השכבות הדלוקות שאנחנו רואים, אך אם היא כבויה כל פעולה שנבצע תשפיע רק על השכבה האקטיבית למרות שקיימות עוד שכבות דלוקות שנראות על המסך.

ניתן לשלוט בפקודה זו ע”י מתג הפעלה/כיבוי הנמצא בכל אחת מפקודות הedit- , או באיקון זכוכית המגדלת שנמצא בתפריט האיקונים העליון (בין איקון סוג הקו לבין איקון הקנ”מ).ו

תודה. תהנו.

הזן את המייל שלך ונשלח את הקישור להורדה